top of page
Dasar Privasi

​Pulaubesarjohor.com menghargai privasi anda. Kami bukan sahaja mematuhi dan bertindak mengikut semua undang-undang yang terpakai, tetapi kami juga melakukan yang terbaik untuk memastikan perlindungan terhadap sebarang Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada kami melalui Pulaubesarjohor.com dan tapak lain yang kami miliki atau kendalikan. Dasar Privasi kami menggariskan maksud ini untuk anda sebagai Pelanggan; sila luangkan sedikit masa untuk menyemaknya mengikut keselesaan anda sebelum meneruskan penggunaan laman web atau perkhidmatan kami yang ditawarkan oleh kami - penerimaan akan tersirat apabila navigasi berterusan.

Apakah Yang Dikelaskan Sebagai Maklumat Peribadi?

Di Pulaubesarjohor.com, kami mengumpul Maklumat Peribadi yang terhad dari pelanggan dan pihak lain untuk menawarkan perkhidmatan dan memastikan pengalaman perjalanan yang lancar. Ini mungkin termasuk Nama Penuh, Umur, Nombor Telefon, Alamat E-mel berserta Maklumat Pasport / Perubatan Perjalanan (jika diperlukan), butiran insurans (jika berkenaan). Kami juga mengumpul maklumat yang berkaitan dengan kewarganegaraan & status kediaman; keutamaan diet; maklum balas tentang perjalanan yang diambil melalui kami serta butiran kad kredit atau data pembayaran lain jika diperlukan. Matlamat kami sentiasa memberikan perkhidmatan terbaik yang mungkin!

Anda bebas untuk menolak permintaan kami untuk Maklumat Peribadi anda, dengan memahami bahawa kami mungkin tidak dapat menyediakan anda dengan beberapa perkhidmatan yang anda inginkan.

Mengapa Maklumat Peribadi Dikumpul?

Di Pulaubesarjohor.com, kami memastikan anda hanya meminta dan mengumpul Maklumat Peribadi anda sekiranya penting bagi kami untuk memudahkan penghantaran perkhidmatan, produk atau maklumat kami yang diminta oleh anda atau ejen/penumpang pihak ketiga bagi pihak diri sendiri. Ini mungkin termasuk mendaftarkan anda terutamanya menerima surat berita daripada kami; menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan perjalanan kami; membuat tempahan; menyediakan sebarang maklumat yang berkaitan tentang diri kami dan pelbagai aktiviti lain seperti menerima maklum balas mengenai perkhidmatan yang sama!

 

Pulaubesarjohor.com mengumpul Maklumat Peribadi daripada pelanggan kami untuk memastikan kami dapat memberikan pengalaman pengguna yang optimum. Kami melakukan ini dengan pengetahuan dan persetujuan anda dengan cara yang adil dan sah, supaya kami boleh memperibadikan perkhidmatan mengikut cadangan produk yang disesuaikan dengan tawaran, mengekalkan standard keselamatan semasa pengalaman perjalanan, memenuhi keperluan undang-undang seperti undang-undang imigresen, menjalankan tugas pentadbiran dalaman yang berkaitan dengan hal perakaunan - sambil memastikan perjalanan pelanggan yang lancar!

Pulaubesarjohor.com menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk menjamin produk dan perkhidmatan terkemuka melalui pembekal Pihak Ketiga profesional kami, pembekal perkhidmatan atau peniaga yang kami berkhidmat sebagai Ejen. Data ini menyediakan kedua-dua tujuan dalaman seperti pemprosesan tempahan, tetapi juga memberi manfaat kepada mereka yang menawarkan perkhidmatan yang diminta kepada anda dengan memberikan cerapan berharga mereka sendiri tentang cara mereka boleh memenuhi keperluan anda.

Pulaubesarjohor.com disokong oleh pembekal luar di Pulau Besar Johor untuk memastikan pelanggan kami menerima perkhidmatan yang mereka perlukan tepat pada masanya dan cekap. Rakan kongsi ini terletak di luar negara tempat tinggal anda, tetapi akan mengendalikan maklumat anda secara sulit mengikut undang-undang privasi mereka sendiri. Untuk memudahkan tempahan atau menyediakan perkhidmatan yang diminta, kami perlu berkongsi butiran tertentu dengan organisasi ini - beberapa di dalam sempadan Malaysia dan yang lain di lokasi pihak ketiga di peringkat antarabangsa.

Bagaimanakah Maklumat Peribadi Saya Dilindungi?

Kerahsiaan anda adalah keutamaan kami yang utama. Kami memastikan bahawa kami tidak pernah berkongsi maklumat peribadi anda secara awam atau dengan mana-mana pihak ketiga, kecuali diwajibkan oleh undang-undang. Anda boleh yakin bahawa keselamatan dan integriti semua data peribadi yang dipercayakan kepada kami dijaga dengan ketat dan sulit.

Di Pulaubesarjohor.com, kami melindungi data anda dengan menggunakan pelbagai langkah keselamatan termasuk kata laluan dan peranti enkripsi untuk melindungi pangkalan data selamat kami daripada akses yang tidak dibenarkan. Kami mengambil setiap langkah yang mungkin untuk memastikan penghantaran maklumat peribadi melalui internet adalah selamat dan terjamin; bagaimanapun, tidak ada jaminan bahawa transmisi akan kekal 100% dilindungi semasa pemindahan kepada kami disebabkan faktor luaran di luar kawalan kami.

Komitmen kami untuk melindungi Maklumat Peribadi pekerja dan rakan kongsi yang dipercayai kami adalah sangat penting. Kami mengekalkan dasar-dasar terperinci yang semua orang harus mematuhi, memastikan keselamatan sepenuhnya daripada kemungkinan pelanggaran atau akses yang tidak dibenarkan.

Apakah Akibat Gagal Memberikan Maklumat Peribadi?

Jika anda tidak memberikan Maklumat Peribadi yang kami minta, kami mungkin tidak dapat menyampaikan perkhidmatan yang anda minta, yang mungkin bermakna anda tidak akan dapat menyertai perjalanan kami, membeli item dari kedai kami atau melanggan surat berita kami; untuk menamakan beberapa. Jika anda telah membayar deposit dan kemudiannya enggan memberikan deposit Maklumat Peribadi yang diperlukan kepada Pulaubesarjohor.com yang Pulaubesarjohor.com (atau rakan kongsi dan pembekal kami) memerlukan daripada anda untuk menyampaikan perkhidmatan yang deposit telah dibayar (contohnya, untuk sebarang pakej (s) yang memerlukan maklumat pasport), anda mungkin tidak berhak mendapat bayaran balik untuk perkhidmatan tersebut.

 

Sila hubungi kami sekiranya anda mempunyai sebarang soalan tentang memberikan atau tidak memberikan Maklumat Peribadi semasa membuat tempahan atau berurusan dengan Pulaubesarjohor.com. Maklumat Peribadi tidak dikumpul melainkan diberikan kepada kami. Ini bermakna anda boleh melawati dan melayari laman web kami, atau menghubungi kami, tanpa perlu memberikan sebarang Maklumat Peribadi kepada Pulaubesarjohor.com.

 

Maklumat ini disediakan oleh anda atau bagi pihak anda oleh seseorang yang telah anda beri kebenaran untuk membuat atau bertanya tentang tempahan. Kami mendapat persetujuan dengan:

 

Kebenaran bertulis melalui mel, e-mel atau faks, atau borang tempahan dalam talian;

 

Keizinan lisan;

Persetujuan Pihak Ketiga (iaitu daripada ejen pelancongan anda, atau tempahan penumpang bagi pihak anda yang telah anda berikan maklumat peribadi anda untuk tujuan tersebut).

​Bolehkah saya Mengakses Maklumat Saya Dan Siapa Yang Boleh Dihubungi?

​Anda boleh meminta akses kepada, atau hak untuk melihat, mengemas kini dan/atau membetulkan banyak Maklumat Peribadi anda, tertakluk pada had tertentu, dengan menulis ke rsvn@saripacifica.travel atau mengisi hubungan kami dalam talian di www.pulaubesarjohor.com.

Jika anda ingin menyemak atau mengesahkan Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada kami, tentukan kepada siapa maklumat peribadi anda didedahkan, meminda atau memadam sebarang maklumat, sila hubungi kami secara bertulis.

 

Tertakluk kepada sekatan undang-undang dan mematuhi Peraturan Perlindungan Data Am, anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk kami menggunakan maklumat anda pada bila-bila masa dan dengan notis yang munasabah.

 

Jika anda menolak atau menarik balik persetujuan anda untuk sebarang tujuan yang kami perlukan untuk memenuhi kontrak produk atau perkhidmatan kami dengan anda atau Syarikat, kami tidak akan dapat memberikan anda, atau terus memberikan anda, produk atau perkhidmatan yang anda miliki diminta.

Sila ambil perhatian bahawa jika anda telah menempah melalui salah satu rakan kongsi agensi kami, anda perlu menghubungi terus ejen tempahan atau agensi berkenaan mengenai akses, pembetulan atau pelupusan mana-mana Maklumat Peribadi anda yang mungkin mereka simpan. Anda juga mungkin ingin menyemak Dasar Privasi agensi tersebut kerana ia mungkin berbeza daripada Polisi Pulaubesarjohor.com

Maklum Balas

​Jika anda mempunyai sebarang maklum balas tentang pengumpulan, penggunaan, pendedahan atau urusan Pulaubesarjohor.com dengan Maklumat Peribadi anda, jika anda percaya bahawa Pulaubesarjohor.com melanggar atau mempunyai sebarang pertanyaan tentang pematuhan Pulaubesarjohor.com dengan undang-undang privasi yang berkenaan dengan Maklumat Peribadi anda, sila hantar surat bertulis atau E-Mel ke rsvn@saripacifica.travel  Pegawai Perlindungan Data atau di alamat pos di bahagian hubungi kami. Pulaubesarjohor.com mengambil semua aduan mengenai privasi dan Maklumat Peribadi anda dengan sangat serius. Setelah diterima, pentadbir tapak web akan menyemak maklum balas anda dalam masa 30 hari perniagaan dan akan memberikan jawapan bertulis kepada alamat pemulangan yang dinyatakan dalam aduan. Jika respons sedemikian tidak memuaskan hati anda, kami menjemput anda untuk membalas kepada Pegawai Perlindungan Data, yang akan berusaha sedaya upaya untuk menyelesaikan kebimbangan anda.

Anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan yang mempunyai bidang kuasa ke atas isu yang berkaitan dengan Peraturan Perlindungan Data Am.

​Dasar Laman Web Perubahan Kepada Dasar Privasi Ini

​Dari semasa ke semasa mungkin perlu bagi Pulaubesarjohor.com untuk meminda atau menyemak Dasar Privasi ini, yang mana pindaan mungkin juga dikenakan pada Maklumat Peribadi anda yang dikumpul di bawah versi terdahulu Polisi ini. Pulaubesarjohor.com berhak untuk menukar Polisi Privasi ini pada bila-bila masa atas sebarang sebab. Jika kami membuat perubahan kepada Polisi, versi yang disemak akan disiarkan di tapak web kami.

bottom of page